Εκπαιδεύοντας
το "Γονιό" μέσα μας

B' κύκλος 

(5 δίωρες συναντήσεις ανά 15ημερο)

Στον Β΄ κύκλο ΒΕΛΟΣ θα γνωρίσουμε τα αναπτυξιακά στάδια του παιδιού από την γέννηση έως τα 18 του χρόνια, θα εμβαθύνουμε στις ανάγκες που δημιουργούνται σε καθένα από αυτά καθώς και στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί να αναπτυχθεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα βήματα της Λειτουργικής Επικοινωνίας. Θα μιλήσουμε για την αυτονόμηση και πως μπορούμε να γίνουμε αρωγοί και υποστηρικτές σε κάθε βήμα του προς την ανάπτυξη και τη φυσική του πορεία. Θα πούμε για τον έπαινο και πως αυτός μπορεί να ενδυναμώσει την αυτοπεποίθηση του παιδιού, καθώς και για τους κανόνες συμβίωσης, που είναι απαραίτητοι προκειμένου μια σχέση να λειτουργήσει και όλοι οι εμπλεκόμενοι να είναι ικανοποιημένοι.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14/1, 28/1, 11/2, 25/2, 11/3

10:00-12:00

Διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ

ΒΕΛΟΣ Β ΚΥΚΛΟΣ 3ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ.jpg