Ανακαλύπτοντας
τα κλειδιά της Επικοινωνίας

Θεματικό  Εργαστήρι

(1 δίωρη συνάντηση)

Στο εισαγωγικό αυτό εργαστήρι ερχόμαστε σε επαφή με τις αρχές του ΒΕΛΟΣ και με βιωματικό τρόπο ανακαλύπτουμε τα στοιχεία που βοηθούν, ώστε η Επικοινωνία με τα παιδιά μας να γίνεται αβίαστα και αποτελεσματικά. Μέσα από διαδραστικές ασκήσεις καταφέρνουμε να κάνουμε το βίωμα μας αυτό μια δυνατή ανάμνηση και έτσι οι πληροφορίες καταγράφονται αυτόματα στη μνήμη μας.

ΒΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.jpg