Εφαρμόζοντας τα κλειδιά της Επικοινωνίας

Α΄ κύκλος ΒΕΛΟΣ

Στο ΒΕΛΟΣ με άγγιξε πολύ η θετική προσέγγιση των πραγμάτων. Αισθάνθηκα πιο ήρεμη και με περισσότερη συμπόνοια απέναντι στον εαυτό μου και το παιδί μου. Είδα το παιδί μου πιο χαρούμενο

και το ένιωσα περισσότερο αυτόνομο. Άρχισα να χρησιμοποιώ περισσότερο το χιούμορ μου.

Η αλλαγή που ένιωσα ήταν

για μένα αισθητή και

στη σχέση μου με το σύζυγο μου αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον μου. Η φράση που κρατάω είναι

το "κάθε φορά που".

 

Μητέρα αγοριού 6 ετών