ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Εφαρμόζοντας τα κλειδιά της επικοινωνίας
Α΄ κύκλος
ΒΕΛΟΣ 
(5 συναντήσεις)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4/2, 14/2, 4/3, 18/3, 1/4

10:00 - 12:00

Διαδικτυακά μέσω ZOOM

ΔΕΥΤΕΡΑ

7/2, 21/2, 14/3, 28/3, 11/4

18:30 - 20:30

Διαδικτυακά μέσω ZOOM

Εκπαιδεύοντας το "Γονιό" μέσα μας
Β΄κύκλος 
ΒΕΛΟΣ (5 συναντήσεις)

ΔΕΥΤΕΡΑ

7/2, 21/2, 14/3, 28/3, 4/4

18:30 - 20:30

Διαδικτυακά μέσω ZOOM

Ενδυνάμωση δεξιοτήτων επικοινωνίας

Γ΄ κύκλος ΒΕΛΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

17/1, 14/2, 21/3, 18/4, 16/5, 6/6

18:30 - 20:30

Διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ

ΣΑΒΒΑΤΟ

15/1, 12/2, 19/3, 16/4, 14/5, 4/6 

15:30 - 17:30

Εν Κινήσει Αμυκλών 10-12 Πατήσια

Σχολική Μελέτη

και Γονιός :

Να υποστηρίξω

Πώς;!

(κύκλος 5 συναντήσεων)

ΠΕΜΠΤΗ

4/11, 11/11(ΑΤΟΜΙΚΑ), 18/11, 2/12, 16/12

19:00 - 21:00

Διαδικτυακά μέσω ZOOM