ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Γιατί δεν χρειάζεται να είμαστε Τέλειοι Γονείς

ΔΕΥΤΕΡΑ

7/6/2021

19:00 - 21:00

Διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ

Δηλώσεις συμμετοχής έως:

3/6/2021      

Από την φροντίδα του Εαυτού στην φροντίδα των Σχέσεων

ΚΥΡΙΑΚΗ

30/5/2021

10:30 - 14:30

Δια ζώσης: Θάσου 2 Ηλιούπολη

και Διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ

Δηλώσεις συμμετοχής έως:

 25/5/2021      

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ

25/6/2021 - 26/6/2021 - 27/6/2021

Αίγινα , Danae Hotel

Δηλώσεις συμμετοχής έως:

 10/6/2021      

Το Μονοπάτι της

Ενσυναίσθησης 

(1 συνάντηση)

ΤΕΤΑΡΤΗ

10/3/2021

18:00 - 20:00

Διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ

Δηλώσεις συμμετοχής έως:

Παρασκευή 5/3/2021      

Εφαρμόζοντας τα κλειδιά της επικοινωνίας

Α΄ κύκλος ΒΕΛΟΣ 

(5 συναντήσεις)

 ΠΡΟΣΕΧΩΣ

το Φθινόπωρο

Ενδυνάμωση δεξιοτήτων επικοινωνίας

Γ΄ κύκλος ΒΕΛΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

29/3, 19/4, 17/5, 14/6

18:00 - 20:00

Διαδικτυακά μέσω ZOOM

Δηλώσεις Συμμετοχής έως:

Δευτέρα 8/3

Σχολική Μελέτη

και Γονιός :

Να υποστηρίξω

Πώς;!

(κύκλος 5 συναντήσεων)

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

Διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ