Είπαν για το ΒΕΛΟΣ

 

"Το ΒΕΛΟΣ για μένα στόχευσε στην ευελιξία. Είναι ένας τομέας που επιδέχεται βελτιώσεις και μέσα από αυτό το σεμινάριο, νομίζω βρήκα το δρόμο να το πετύχω."

Μητέρα  παιδιού 5 ετών

Είπαν για το ΒΕΛΟΣ

Η εμπειρία των συμμετεχόντων στο ΒΕΛΟΣ ανά εργαστήρι

εξωφ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣ

Εισαγωγικό Εργαστήρι ΒΕΛΟΣ

εξωφ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΟΣ Α ΚΥΚΛΟΣ.jpg

Α΄ κύκλος ΒΕΛΟΣ

εξωφ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΟΣ Β ΚΥΚΛΟΣ ΟΚΤ2020

Β΄ κύκλος ΒΕΛΟΣ

εξωφυλλο ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧ ΜΕ

Θεματικός Κύκλος ΒΕΛΟΣ

εξωφυλλο ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

Θεματικό Εργαστήρι ΒΕΛΟΣ

εξωφ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗ

Θεματικό Εργαστήρι ΒΕΛΟΣ